Hjem
Telefon53639801

Jeg holder øje med Kommunalbestyrelsen,

frem til næste valg

michael_c
nordjylland
byer

Påtrods af jeg ikke blev valgt, vil jeg stadig arbejde

for dig!


Oplever du, at din del af Aalborg kommune ikke bliver set?

Jeg vil arbejde for en samlet Aalborg Kommune!

Jeg stiller op til kommunalvalget, for Det Konservative Folkeparti i Aalborg Kommune.

Vi skal løfte de svageste sammen og give frihed og plads til de stærkeste.


Der skal være styr på prioriteringerne. Kernevelfærd først. Hos mig står det mest basale øverst: sundhed og erhvervsliv, lov og orden, og borgernes tryghed og sikkerhed. Hele kommunen skal ses og prioriteres!


Jeg vil stå på vagt for, at skatteborgernes penge bruges fornuftigt og ansvarligt.

Omegnsbyerne skal ikke overses. De skal genplaceres på det kommunale kort. Alt for ofte er de blevet underprioriteret, hvilket ikke er fair. Vores kommune skal være ens for alle, og borgerne skal i centrum. Vi skal have fjernet begrebet bystyre og genindført begrebet kommunalbestyrelse.

Vores institutioner er vigtige kulturbærere. Vi har for mange børn med dårlige matematik- og danskkundskaber. Børn med læsevanskelighedder skal have lettere ved at få hjælp hurtigt - uden at blive kastet rundt i systemet. Flere børn plages af dårligt selvværd, ondt i livet eller føler sig alene. Andre har forældre, der træffer dårlige valg for dem. Folkeskolen er et vigtigt fundament for vores børns dannelse. Den skal være med til at opbygge et stærkt selvværd og en tro på livet, så udsatte børn kan styre udenom uheldige fællesskaber og kriminalitet. 

Fair og ordentlig sagsbehandling – alt for mange borgere får fejlagtigt ”nej til hjælp” fra kommunerne. Kommunens sagsbehandlingssystem skal ikke føles som en modspiller, når man som familie har udfordringer med et handicappet barn, er psykisk syg eller blevet ældre med behov for hjælpemidler. Borgernes retssikkerhed skal skærpes.


De hjemløse skal hjælpes ud fra deres behov, så de kan leve et værdigt liv - gerne med fokus på rusfrihed. Hjemløse misbrugere skal ikke placeres på boenheder, hvor misbrug accepteres, hvis de ønsker hjælp til at komme ud af deres misbrug.

Erhvervslivet skal ikke pålægges en ekstra skat på deres produktions-/kontorlokaler. Aalborg kommune er den eneste kommune, der opkræver dækningsafgift, hvilket forringer forholdene i konkurrencen med omegnskommunerne - forhold, der gør det attraktivt at flytte produktionsvirksomhedder til nabokommunen. Vi mister derved arbejdspladser, praktikpladser og skatteindtægter. 

Beskæftigelse og jobmatch – for mange unge fortryder valg af ungdomsuddannelse, og for mange unge akademikere går ledige. Der er brug for mere fokus på at skoleelevers ønsker og kompetencer sammenholdes og matches med praktikpladser og jobmuligheder i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi skal sørge for at have praktikpladser nok til de unge, og erhvervsuddannelser skal tales op.

MichaelFolkersen